"Někdy jsme tak vyčerpaní, že se musíme posilnit v restauraci."

"Někdy jsme tak vyčerpaní, že se musíme posilnit v restauraci."